Meistä

Toiminta-ajatuksena kehittää luonteen hyvyyttä ja yhteenkuuluvuutta

Odd Fellow on maailmanlaajuinen yhteisö, joka on toiminut Suomessa vuodesta 1925. Veljeskunnan juuret ulottuvat 1700-luvulle Englantiin ammattikuntiin ja käsityökiltoihin. Toiminta-ajatuksenamme on kehittää luonteen hyvyyttä ja keskinäistä yhteenkuuluvuutta painottamalla suvaitsevaisuuden ja lähimmäisenrakkauden merkitystä ihmisten välisissä suhteissa.

Henkistä kasvua ja yhdessäoloa

Odd Fellow tarjoaa mahdollisuuden henkiseen kasvuun, yhdessäoloa perinteitä kunnioittavalla ja arvokkaalla tavalla, rentoutumiseen mielekkään harrastuksen parissa sekä lämminhenkisiä kohtaamisia ja tapahtumia. Henkisen kasvun tie on jokaiselle yksilöllinen ja erilainen, joskus haasteellinenkin, mutta samalla myös palkitseva. Useimmille siitä tulee elämäntapa. Monelle jäsenellemme kohtaamiset tuttujen sisarten ja veljien kanssa on kuin virkistävä lasi vettä kiireisen arjen keskellä.

Perusarvomme yhteenkuuluvuus, suvaitsevaisuus, armeliaisuus ja keskinäinen avunanto ohjaavat toimintaamme, jossa vaalimme pitkiä perinteitämme arvokkaalla tavalla. Käytössä on mm. astejärjestelmä, jossa edetään askel askeleelta henkilökohtaisella henkisen kasvun polulla.

Ystävyys, rakkaus ja totuus

Veljeskunnan tunnus kolme lenkkiä viittaa veljes- ja sisarketjuun, jossa lenkit kuvaavat ystävyyttä, rakkautta ja totuutta. Veljeskunta ei ota kantaa poliittisiin eikä uskonnollisiin kysymyksiin. Yhteisömme on avoin kaikille, jotka hyväksyvät sen periaatteet ja haluavat kasvaa ihmisenä niiden hengessä.

Suomessa jäseniä on yli 8200 ja toimimme 32 paikkakunnalla. Paikalliset rekisteröidyt yhdistykset ovat looseja tai leirejä, joita on yhteensä 158. Toimintamme on jakaantunut ruotsin- ja suomenkielisiin veljes- ja rebekkalooseihin.