Mitä teemme

Veljes- ja rebekkaloosit

Veljes- ja rebekkaloosit kokoontuvat syys- ja kevätkaudella (syyskuusta toukokuuhun) kaksi kertaa kuukaudessa ja kesällä kahdesti. Varsinaisen kokouksen jälkeen siirrytään kerhotilaan veljes- tai sisaraterialle, jossa on usein esitelmiä ja alustuksia ajankohtaisista aiheista sekä vapaamuotoista ohjelmaa. Viihdyttävän ohjelman lomassa ajatukset ja kuulumiset vaihtuvat tuttujen sisarten ja veljien kesken.

Loosit järjestävät myös erilaisia tapahtumia ja retkiä, joihin perheenjäsenet ja ystävät voivat osallistua. Tällaisia tilaisuuksia voivat olla esim. teatteriretket, risteilyt, erilaiset kilpailut sekä yhteiset illanvietot toisten loosien kanssa.

Erilaiset avustusprojektit ovat osa toimintaamme ja looseilla on myös omia paikallisia avustushankkeita. Avustusten painopisteenä on viime vuosina ollut Ukraina.

Veljeskunta täytti 200 vuotta vuonna 2019. Sen kunniaksi tehtiin 100.000 euron lahjoitus SOS-lapsikyläsäätiölle.

Lastenrahastosäätiö

Vuonna 2000 perustetun Lastenrahastosäätiön tarkoituksena on edistää hädänalaisten lasten hyvinvointia ja tukea sairaiden lasten hoitoa kehittävää toimintaa.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla rahallista ja muuta aineellista tukea ahdingossa eläville lapsille sekä antamalla rahallista tukea lasten fyysisten ja psyykkisten sairauksien hoitoa ja ennaltaehkäisyä edistävään tutkimustyöhön.

Vuosittain järjestettävän Maalis-Gaalan tuotto lahjoitetaan Lastenrahastosäätiölle.

Odd Fellow
Odd Fellow

Odd Fellow Samaria ry

Odd Fellow Samaria ry auttaa hädässä olevia sisaria ja veljiä sekä suomalaisia hädänalaisia tukevia avustusjärjestöjä rahalahjoituksin. Odd Fellow Samaria ry, Suomen Odd Fellow -Veljeskunnassa toimiva rekisteröity yhdistys perustettiin 1984.

Yhdistyksen jäseninä on Odd Fellow Suomen Suurloosi IOOF ry:n ja Suomen Rebekkaneuvosto I.O.O.F. ry:n rekisteröityjä jäsenyhdistyksiä, looseja ja leirejä. Jokainen sisar tai veli voi liittyä kannatusjäseneksi.

Toimintansa tueksi yhdistys kerää yhteisöjäsen- ja henkilökannatusmaksuja sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia. Varoja kartutetaan Odd Fellow Samaria -adressien, huomionosoituspalvelun, Odd Fellow -hautakivitunnusten (kolme lenkkiä), taidegrafiikan sekä yhdistystoimintaan liittyvien oheistuotteiden myynnillä Odd Fellow -Veljeskunnan jäsenille.

Rahaston asioista tiedottaa ja niitä hoitaa loosin / leirin tähän tehtävään valittu asiamies.

Oletko kiinnostunut liittymään Veljeskuntaamme?

Veljeskunnan jäseneksi voi liittyä 21 vuotta täyttänyt henkilö. Yhteisömme on avoin kaikille, jotka hyväksyvät sen periaatteet ja haluavat kasvaa ihmisenä niiden hengessä. Lisäksi jäsenen odotetaan uskovan Korkeimpaan uskontokuntaan katsomatta.