Vad gör vi

Brödraloger och rebeckaloger

Brödralogerna och rebeckalogerna samlas under höst- och vårterminen två gånger i månaden till möten (från september till maj) och till två sommarmöten. Efter det egentliga mötet förflyttar vi oss till klubbrummet, där vi avnjuter en brödra- eller systramåltid som ofta innehåller föredrag och anföranden om aktuella ämnen samt övrigt program under friare former. Förutom ett underhållande program kan systrarna och bröderna också utbyta tankar och diskutera aktuella frågor sinsemellan.

Logerna arrangerar också olika slags evenemang och utfärder, som också är öppna för familjemedlemmar och vänner. Det kan vara fråga om teaterbesök, kryssningar, olika tävlingar eller gemensamma kvällstillställningar tillsammans med andra loger.

Bistånd i form av olika projekt är en del av vår verksamhet. Logerna har också egna lokala understödsobjekt. Understöden har under de senaste åren koncentrerats till Ukraina.

År 2019 fyllde Orden 200 år. Med anledning av detta skänktes 100 000 euro till SOS-Barnbyar.

Stiftelsen Odd Fellows Barnfond

Den år 2000 grundade stiftelsens ändamål är att förbättra nödställda barns välbefinnande och stöda utvecklingen för vård av sjuka barn.

Stiftelsen verkställer ändamålen genom att ge finansiellt och materiellt stöd åt barn som lever i svåra förhållanden. Vidare ges finansiellt stöd för vård av fysiskt och psykiskt sjuka barn och för forskning som befrämjar preventiv vård. Behållningen från Marsgalan som ordnas varje år skänks till Stiftelsen Odd Fellows Barnfond.

Juhlavuoden lahjoitus
Odd Fellow

Curt Åkerbergs fond

Odd Fellow Orden i Finland instiftade i samband med storsiren Curt Åkerbergs 70 årsdag den 25 oktober 1986 en fond för humanitära ändamål. Fonden förvaltas som en fristående fond inom Odd Fellow Storlogen i Finland IOOF rf. Beslut om utbetalning från fondens direktavkastning fattas av en förvaltningsgrupp som består av deputerade storsiren för den svenskspråkiga sektionen som ordförande och sammankallare samt de svenskspråkiga distriktsstorsirerna i enlighet med fastställt utdelningsreglemente.

Ur fonden kan sökas:

  1. Av loge för befrämjande av Odd Fellow arbetet i Finland.
  2. För humanitära ändamål:
  3. Genom att ge finansiellt och annat materiellt stöd åt barn, familjer, äldre och andra socialt utsatta grupper som lever i trångmål.
  4. För hjälpinsatser vid katastrofer, såsom krig, konflikter, miljöförstöring och naturkatastrofer.

Understöd ges till organisationer som genom sitt allmännyttiga arbete befrämjar fondens ändamål.

Fonden understöder inte privatpersoner.

Understöd ges till i första hand i Finland verksamma organisationer, gärna med svenskspråkig verksamhet.

Understöd ges inte till vetenskaplig forskning.

Är du intresserad av medlemskap

En person som fyllt 21 år kan väljas till medlem. Vårt förbund är öppet för alla som godkänner dess principer och önskar växa som människa i dess anda. Dessutom krävs att man tror på ett Högsta Väsende, oavsett religionssamfund.