Odd Fellow

Odd Fellow Ordens verksamhetsidé är att utveckla människans goda egenskaper och människornas inbördes samhörighet genom att betona betydelsen av tolerans och människokärlek i de mänskliga relationerna. Vår verksamhet har sina rötter i 1700-talets England och vi fortsätter att vårda våra gamla och värdefulla traditioner. Ordens symbol – tre länkar – står för vänskap, kärlek och sanning.

Odd Fellow Orden erbjuder dig en möjlighet till andlig tillväxt, till en samvaro som respekterar och värdesätter traditioner, till en avkopplande och meningsfull fritidsverksamhet, till värmande möten och tillställningar tillsammans med nya vänner.