Om oss

Vår verksamhetsidé är att utveckla människans goda egenskaper och människornas inbördes samhörighet

Odd Fellow är ett världsomfattande förbund som har verkat i vårt land sedan år 1925. Förbundet har anor i Englands 1700-talets yrkesskrån och hantverksgillen. Vår verksamhetsidé är att utveckla människans goda egenskaper och människornas inbördes samhörighet genom att betona betydelsen av tolerans och människokärlek i de mänskliga relationerna

Andlig tillväxt och samvaro

Odd Fellow erbjuder dig en möjlighet till andlig tillväxt, till en samvaro som respekterar och värdesätter traditioner, till en avkopplande och meningsfull fritidsverksamhet med värmande möten och upplevelser. Vägen till andlig tillväxt är individuell och annorlunda för var och en, ibland till och med utmanande, men samtidigt belönande och blir för de flesta en livsstil. Många av våra medlemmar upplever mötena med nära systrar och bröder som ett glas uppfriskande vatten i vardagen. Våra grundvärderingar – samhörighet, tolerans, barmhärtighet och ömsesidigt bistånd – styr vår verksamhet i vilken vi vårdar våra anrika traditioner på ett värdigt sätt. Vi har bl.a. ett gradsystem som stegvis leder till en individuell andlig tillväxt.

Vänskap, kärlek och sanning

Ordens symbol tre länkar betecknar brödra- och systrakedjan, vars länkar symboliserar vänskap, kärlek och sanning. Orden tar inte ställning till politiska eller religiösa spörsmål. Vårt förbund är öppet för alla som accepterar dess principer och önskar växa som människa i deras anda.

Det finns 8200 medlemmar i Finland och vi finns på 32 orter. De lokala registrerade föreningarna är loger eller läger och är 158 till antalet. Vår verksamhet är indelad i svensk- och finskspråkiga brödraloger och rebeckaloger.