Loosin regaalit

Valitut virkamiehet

Exregaalit (valitut virkamiehet)

YM

ylimestari

K

kirjuri

VH

varainhoitaja

SE

suuredustja

AM

alimestari

TS

taloussihteeri

MO

menojenohjaaja

ExYM

exylimestari

ExK

exkirjuri

ExVH

exvarainhoitaja

ExAM

exalimestari

ExTS

extaloussihteeri

ExMO

exvarainhoitaja

Nimitetyt virkamiehet

Kp

kappalainen

SV

sisävartija

AMva

AM:n vasen avustaja

LL

loosilääkäri

U

urkuri

YMoa

YM:n oikea avustaja

MOoa

MO:n oikea avustaja

V

valvoja

YMva

YM:n vasen avustaja

MOva

MO:n vasen avustaja

UV

ulkovartija

AMoa

AM:n oikea avustaja

MOta

MO:n tekn. avustaja

Asteregaalit

P

perusaste

I

I-aste

II

II-aste

III

III-aste

Leirin regaalit

Valitut virkamiehet

Exregaalit (valitut virkamiehet)

PP

pääpatriarkka

YP

ylipappi

TP

tilinpitäjä

II V

toinen valvoja

SE

suuredustaja

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image-72.png

I V

ensimmäinen valvoja

LK

leirikirjuri

LVH

leirin varanhoitaja

S

saattaja

ExPP

expääpatriarkka

ExYP

exylipappi

ExTP

extilinpitäjä

ExII V

extoinen valvoja

ExI V

exensim. valvoja

ExLK

exleirikirjuri

ExLVH

exleirin varanhoitaja

ExS

exsaattaja

Nimitetyt virkamiehet

LU

leiriurkuri

LUV / LSV

leirin ulko-/sisävartija

1.-5. LV

1.-5. leirivartija

1.-2. TV

1.-2. telttavartija

Asteregaalit

PA

patriarkka-aste

KSA

kultaisen säännön aste

KPA

kuninkaan purppura-aste