Logens regalier

Valda ämbetsmän

Exregalier (valda ämbetsmän)

ÖM

övermästare

PS

protokollsekreterare

SkM

skattmästare

SR

storrepresentant

UM

undermästare

FS

finanssekreterare

CM

ceremonimästare

ExÖM

exövermästare

ExPS

exprotokollsekreterare

ExSkM

exskattmästare

ExUM

exundermästare

ExFS

exfinanssekreterare

ExCM

ceremonimästare

Utnämnda ämbetsmän

Kp

kaplan

IV

inte vakt

UMvm

UM:s vänster medhjälpare

LL

logeläkare

O

organist

ÖMhm

ÖM:s höger medhjälpare

CMhm

CM:s höger medhjälpare

B

bevakande

ÖMvm

ÖM:s vänster medhjälpare

CMvm

CM:s vänster medhjälpare

YV

yttre vakt

UMhm

UM:s höger medhjälpare

CMtm

CM:s tekn. medhjälpare

Gradregalier

Inv

invigningsgraden

I

I-graden

II

II-graden

III

III-graden

Lägrets regalier

Valda ämbetsmän

Valda ämbetsmän

Exregalier (valda ämbetsmän)

HP

huvudpatriark

ÖP

överstepräst

RF

räkenskapsförare

II B

andre bevakande

SR

storrepresentant

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image-72.png

I B

förste bevakande

PF

protokollförare

SkML

skattmästare i läger

F

förare

ExHP

exhuvudpatriark

ExÖP

exöverstepräst

ExRF

exräkenskapsförare

ExII B

exandre bevakande

ExI B

exförste bevakande

ExPF

exprotokollförare

ExSkML

exskattmästare i läger

ExF

exförare

Utnämnda ämbetsmän

LO

lägerorganist

YFp / IFp

yttre/inre förpost

1-5 LV

1-5 lägervakt

1-2 TV

1-2 tältvakt

Gradregalier

PG

patriarkgraden

GRG

gyllene regelns grad

KPG

kungspurprgraden