Organisaatio

Odd Fellow Lastenrahastosäätiö

Säätiön organisaatioon kuuluu hallitus, asiantuntijaryhmä ja kaksi asiamiestä sekä yhteisöjen yhdyshenkilöt.

Hallitus

Suursire Kai Johansson (25), puheenjohtaja

Rebekkaneuvoston presidentti Anne Hannus (R25), varapuheenjohtaja

Asta Stenvall (R5), sihteeri

Jerker Hedman (2), varainhoitaja

Heikki Uljas (30), jäsen

Marja Saunamäki (R36), jäsen

Asiantuntijaryhmä

Eeva Kari (R21)

Gunilla Undvik (R5)

Aarne Rajalahti (53)

Kenneth Carlberg (29)

Asiantuntijaryhmän tehtävänä on saapuneiden anomusten perusteella laatia ehdotukset lahjoitusten vastaanottajiksi.

Lastenrahastosäätiön asiamiehet

Bettina Alm-Karvonen (R32) bettina@jacce.fi ja Matts Bruun (8) matts@iki.fi

Asiamiesten on tehtävänä pitää yhteyttä looseihin / leireihin ja toimia linkkinä Lastenrahastosäätiön hallituksen ja yhteisöjen välillä.

Yhteisöjen yhdyshenkilöt

Jokaisessa loosissa ja leirissä on nimitetty yhdyshenkilö, jolle Lastenrahastosäätiö ilmoittaa ajankohtaisista asioista. Yhdyshenkilön pääasiallinen tehtävä on tukea oman loosin / leirin toimintaa Lastenrahastosäätiöön liittyvissä asioissa.