Organisation

Stiftelsen Odd Fellow Barnfond sr

Stiftelsens organisation består av styrelse, expertgrupp och två ombudsmän samt kontaktpersoner i institutionerna.

Styrelse

Storsire Kai Johansson (25), ordförande

Rådspresident Anne Hannus (R25), viceordförande

Asta Stenvall (R5), sekreterare

Jerker Hedman (2), skattmästare

Heikki Uljas (30), medlem

Marja Saunamäki (R36), medlem

Expertgrupp

Eeva Kari (R21)

Gunilla Lindvik (R5)

Aarne Rajalahti (53)

Kenneth Carlberg (29)

Expertgruppens uppgift är att på basen av inkomna ansökningar sammanställa förslag till bidrags-mottagare.

Barnfondens ombudsmän

Bettina Alm-Karvonen (R32) bettina@jacce.fi och Matts Bruun (8) matts@iki.fi

Barnfondens ombudsmän har som uppgift att hålla kontakt med logerna / lägren och att vara en länk mellan Barnfondens styrelse och institutionerna.

Institutionernas kontaktpersoner

Varje loge och läger har en namngiven kontaktperson till vem Barnfonden informerar om aktuella ärenden. Kontaktpersonens huvudsakliga uppgift är att stöda den egna logens / lägrets verksamhet gällande ärenden till Barnfonden.