Ansökan om donation 2025


Donationsförslaget skall innehålla följande uppgifter.

• förslagsställare (Odd Fellow institution) behövs ej om bidraget söks självständigt
• vem ansöker, vem är ansvarspersonen
• verksamhetens ändamål, vad vill man uppnå
• den ansökta summan
• hur förverkligas projektet och med vilken tidtabell (kort beskrivning)
• projektets eventuella andra aktörer
• eventuella andra finansieringskällor
• ansökan skall vara undertecknad av den eventuella donationsmottagaren

Ansökningarna skall vara stiftelsens styrelse tillhanda senast 30 september 2024. Adress: Stiftelsen Odd Fellows Barnfond, Kopparvägen 1, 00440 Helsingfors eller e­ post, info@oddfellow.fi.

Spara blanketten på din dator varefter du kan fylla i den. Bifoga sedan blanketten till e-postmeddelandet.