Försäljningsartiklar och beställningsblanketter

Beställningsförfarande

Beställningarna görs med blanketterna nedan. Den ifyllda blanketten sänds med e-post till info@oddfellow.fi. Skriv ”Beställning” som ämne för din e-post.

Om beställningen avhämtas från kansliet ska du i e-postbrevet även skriva in önskad tidpunkt för avhämtningen, dock med beaktande av kanliets kontorstider (ti – to kl. 10 – 15).

På blanketten ifylls endast antalet beställda artiklar, eftersom den totala summan för beställningen framräknas automatiskt. Av namnet på blanketten framgår vilka artiklar och produkter som beställs med de olika blanketterna.

Då institutionens FS/ RF gör beställningen erhåller institutionen liksom tidigare en rabatt på 10% gällande (rabatten gäller dock inte datorryggsäcken eller Tre länkar strumpor).

FÖRSÄLJNINGSARTIKLAR KATALOG OCH PRISLISTA 30.4.2024

Försäljningsartiklar

Sl Försäljningsartiklar

Sl Trycksaker

Regalier och förtjänsttecken

Sl Logens regalier

Sl Logens exregalier / SR regalie / förtjänsttecken

Sl Logens veterantecken

Sl Lägrets regalier

Sl Lägrets exregalier / SR regalie / förtjänsttecken