Hyllningstjänst

Om du vill gratulera på en högtidsdag eller hedra minnet av en avliden, överför din donation till stiftelsens konto och skicka ett e-postmeddelande till marja.saunamaki@gmail.com. Ange adressen dit adressen ska skickas, vem som ska uppmärksammas, vem som är avsändare av uppmärksamheten och hur mycket du har överfört till stiftelsens konto. Du kan också lägga till önskad text i e-postmeddelandet. Inkludera även ditt telefonnummer i e-postmeddelandet.

Stiftelsen Odd Fellows Barnfond Fl69 4055 0010 6473 90