Jubileumsinsamling 2025

Nästa år har det förflutit 100 år sedan Odd Fellow verksamheten startade i vårt land. Jubileumsåret till ära startar en insamling, vars mål är att insamla 100 000 euro för hjälp till sjuka barn.

De insamlade medlen tillfaller Odd Fellows Barnfond och intäkterna från insamlingen kommer väsentligt att stärka fondens möjlighet, att också i fortsättningen bevilja avsevärda och betydande bidrag till förmån för nödställda barn.

Stiftelsen har av tradition understött just sådana föreningar och samfund som inte får bidrag ur offentliga medel. Deras verksamhet baserar sig i hög grad helt på frivillig hjälpverksamhet.

Önskvärt är att varje institution planerar hur man inför kommande arbetstermin kan bidra till denna jubileumsinsamling. Detta kan ske t.ex. via dörrbössor, lotteri intäkter samt intäkter från olika evenemang.

Logerna och lägren kan efter eget beslut välja det alternativ som passar dem.

Barnfonden kommer också att till stöd för insamlingen skapa en pins. Genom att bära denna pins kan varje syster och broder visa att hon eller han deltar i denna välgörenhet.

Donationer till jubileumsinsamlingen kan göras till följande konton:

Odd Fellow Storlogen i Finland IOOF, Fl70 2179 3800 0039 44 eller

Odd Fellow Rebeckarådet i Finland 1.0.0.F., Fl59 2179 1800 0022 70

Som meddelande vid inbetalningen antecknas Odd Fellow 100 år i Finland.