Logens regalier

Valda ämbetsmän

Exregalier (valda ämbetsmän)

ÖM

övermästare

PS

protokollsekreterare

SkM

skattmästare

RR

rådsrepresentant

UM

undermästare

FS

finanssekreterare

CM

ceremonimästare

ExÖM

exövermästare

ExPS

exprotokollsekreterare

ExSkM

exskattmästare

ExFS

exfinanssekreterare

ExCM

exceremonimästare

Utnämnda ämbetsmän

Kp

kaplan

IV

inrevakt

UMvm

UM:s vänster medhjälpare

O

organist

ÖMhm

ÖM:s höger medhjälpare

CMhm

CM:s höger medhjälpare

B

bevakande syster

ÖMvm

ÖM:s vänster medhjälpare

CMvm

CM:s vänster medjälpare

YV

yttrevakt

UMhm

UM:s höger medhjälpare

CMtm

CM:s tekniska medhjälpare

Gradregalier

invigningsgraden

vänskapens grad

kärlekens grad

sanningens grad

Lägrets regalier

Valda ämbetsmän

Exregalier (valda ämbetsmän)

HM

huvudmatriark

ÖP

överstepräst

RF

räkenskapsförare

BM

bevakande matriark

UMatr

undermatriark

PF

protokollförare

MSkM

matriark skattmästare

MF

matriarkförare

TExHM

tjänstgörande exhuvudmatriark

ExÖP

exöverstepräst

ExRF

exräkenskapsförare

ExBM

exbevakande matriark

ExHM

exhuvudmatriark

ExPF

exprotokollförare

ExMSkM

exmatriark skattmästare

ExMF

exmatriarkförare

Utnämnda ämbetsmän

LO

lägerorganist

Mtm

matriark teknisk medhjälpare

MYV / MIV

matriark yttre- och inrevakt

1 TV och 2 TV

första och andra tältvakt

1 T och 2 T

första och andra tärna (hjärta i ägrett)

3 T och 4 T

tredje och fjärde tärna (timglas i ägrett)

Gradregalier

trons grad
hoppets grad

barmhärtighetens grad