Orterna i Finland

 • Åbo

 • Björneborg

 • Borgå

 • Ekenäs

 • Grankulla

 • Helsingfors

 • Huittinen

 • Ingå

 • Jakobstad

 • Joensuu

 • Jyväskylä

 • Karis

 • Karleby

 • Kouvola

 • Kuopio

 • Kyrkslätt

 • Lahtis

 • Lojo

 • Lovisa

 • Mariehamn

 • Närpes

 • Pargas

 • Raumo

 • Seinäjoki

 • Sibbo

 • Tammerfors

 • Tavastehus

 • Torneå

 • Uleåborg

 • Vanda

 • Vasa

Verksamheten i världen

Verksamheten i världen

Storlogen i Europa

Storlogen i Europa, The Grand Lodge of Europe I.O.O.F., är grundad 16.6.2007, då de första storämbetsmännen installerades i sina ämbeten. Den första Grand Sire var Hans Pedersen från Danmark. Innan dess fungerade de europeiska logerna under den Suveräna Storlogen i USA.

”Vi har inte skapat Storlogen i Europa för att vi skulle avskärma oss från övriga Odd Fellow i världen utan vi har skapat den för att vi alla systrar och bröder tillsammans skall få till stånd en förändring i världen.” – Hans Pedersen.

Nio självständiga europeiska storloger bildar för närvarande Storlogen i Europa: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Nederländerna/Belgien, Schweiz, Tyskland och Polen – nämnda i ordning efter största medlemsantal. Totala antalet medlemmar i Storlogen i Europa var vid utgången av 2022 ca 77 000.

Odd Fellow-tanken är utbredd i hela världen och är nu representerad i de flesta världsdelarna. Ordens huvudsäte Sovereign Grand Lodge (Suveräna Storlogen) ligger i Winston Salem i Nord-Carolina i USA.

Internet linkar till övriga länder:

OBS! Alla länkar öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Grand Lodge of Europe

Holland och Belgien – Grootloge van het koninkrijk Nederland en het koninkrijk België
Island – Storstuka Hinnar Ohadu Odd Fellow Reglu a Island
Norge – Den Oavhängige Norske Storloge
Polen – Stowarzyszenie Bratniej Pomacy ODD Fellows
Sverige – Svenska Storlogen av den Oberoende Odd Fellow Orden
Tyskland – Die Gross-Loge der Deutschen Odd Fellows
Schweiz – Die Gross-Loge des Ordens der Schweizerichen Odd Fellows
Danmark – Den Uafhaengige Storloge for Kongeriget Danmark
Estland – Eesti Odd Fellow Ühing
USA – The Sovereign Grand Lodge