Storämbetsmännens regalier

Valda storämbetsmän / Valitut suurvirkamiehet

SS

suursire / storsire

VS

varasuursire / vicestorsire

VSS

valtuutettu suursire

DS

deputerad storsire

SSiht

suursihteeri

SSekr

storsekreterare

SVH

suurvarainhoitaja

SSkM

storskattmästare

Utnämnda storämbetsmän / Nimitetyt suurvirkamiehet

SKp

suurkappalainen / storkaplan

SM

suurmarsalkka / stormarskalk

SVa

suurvartija / storvakt

Distriktsstorsire / Piirinsuursire

PSS

piirinsuursire

DSS

distriktsstorsire