Mars-Galan

För Stiftelsen Odd Fellows Barnfond är Mars-Galan årets viktigaste händelse. Avkastningen har under 25 år betydligt utökat de årliga insamlings- och donationsmedlen.

Mars-Galans betydelse för Stiftelsen Odd Fellows Barnfond har varit stor, då dess avkastning årligen har varit från 25 % till över 30 % av de donationsmedel som alla Finlands Odd Fellow -institutioner tillsammans har samlat in för Barnfonden.

De första åren fanns i organisationskommittén endast systrar och bröder från Hedvig­- och Patrialogen. Mars-Galan behövde en extra kick och därför gjordes den till alla logers gemensamma aktivitet.

Händelsen organiseras numera av följande loger från Helsingfors, Grankulla, Lojo, Kyrkslätt och Vanda. Logerna följer här i nummerföljd: R2 Sophie Mannerheim, R6 Minna, R7 Aino, R16 Teresa, R17 Erica, R28 Kristina Brahe, R36 Hedvig, R42 Eridani och R50 Aallotar samt 8 Fänrik Stål, 14 Mikael Agricola, 18 Kalevala, 24 Kuninkaanportti, 32 Pyhä Lauri, 33 Patria, 49 Heureka samt 51 Akseli.

Man kan ännu anmäla sitt intresse för medverkan till marja.saunamäki@gmail.com VÄLKOMNA!

De senaste åren har Mars-Galan ordnats i Fiskartorpets Runda Sal.

Den har visat sig vara en utmärkt festplats. Mars-Galan har årligen redan länge gett välbefinnande till donations mottagarna och festpubliken samt arrangörskommitténs medlemmar.