Stiftelsen Odd Fellows Barnfond

Den år 2000 grundade stiftelsens ändamål är att förbättra nödställda barns välbefinnande och stöda utvecklingen för vård av sjuka barn.

Stiftelsen verkställer ändamålen genom att ge finansiellt och materiellt stöd åt barn som lever i svåra förhållanden. Vidare ges finansiellt stöd för vård av fysiskt och psykiskt sjuka barn och för forskning som befrämjar preventiv vård.

Behållningen från Mars-Galan som ordnas varje år skänks till Stiftelsen Odd Fellows Barnfond.